+98 - 9392939108

اگر برای چکاپ سلامت سازمانی خود وقت نگذارید، حتما برای رفع عارضه های سازمان، وقت خواهید گذاشت.

چکاپ سلامت سازمانی

فرض کنید انسانی که برای سلامتی خود اهمیت قائل است هر شش ماه به پزشک عمومی مراجعه می کند و خود را چکاپ می کند. ممکن است در بدن این فرد نارسایی ها و بیماری های پنهان وجود داشته باشد که از ان ها بی اطلاع باشد. این فرد نهایتا با پرداخت یک ویزیت و آزمایش های عمومی ساده، متوجه سلامتی یا بیماری هایی در خود می شود که برای بهبود آنها باید اقدام جدی انجام دهد. سازمان ها نیز همانند یک انسان عاقل و هوشمند، بايد بصورت دوره اي، سلامت خود را چكاپ کنند و از ميزان سلامتي يا بيماري سازمان، آگاهی و اطمینان حاصل نمایند. با انجام چکاپ سلامت سازمانی،  می توان به موقع اقدامات پيشگيرانه یا درماني را از مسيرهاي علمیِ تجربه شده انجام دهند تا از گسترش عوامل بیماری زا به کل پیکره و مرگ سازمان، جلوگيري به عمل آورد و زمان را نیز از دست نداد. در کشورهای توسعه یافته و در سازمان های موفق، چکاپ سلامت سازمانی یک امر مرسوم و پذیرفته شده است. این شرکت ها در دوره های شش ماهه چکاپ سلامت سازمانی خود را به متخصصین واگذار می کنند تا به عنوان چشم سوم به سازمان آنها نگاه کرده و بدون سوء گیری، تعصب و غرض ورزی نگاه مدیران را به وضعیت سازمانشان روشن کنند.

مزایای اجرای چکاپ سلامت سازمانی:

  • آگاهی از وضعیت مهمترین مولفه های عارضه  و سلامت سازمانی
  • شناسایی منشاء مشکلات و معضلات آشکار و پنهان
  • به مدیران نشان می دهد، سازمان آن ها در چه وضعیتی است و کجا ایستاده اند.
با چکاپ سلامت سازمانی، سازمان را در معرض ريسك هاي خطرناك و صدمات غير قابل جبران قرار ندهیم تا مجبور به تحمل هزینه های مالی و روحی فراوان نشویم. معلوم نیست در این فشارها و هزینه ها سازمان ما بماند یا از بین  برود!

دو دلیل برای چرایی انجام چکاپ سلامت سازمانی:

  • برای حفظ بقا،  بهبود مستمر و رسیدن به اهداف  سازمان لازم است.
  • برای شناخت بیشتر و بهتر مدیران از چرایی و چگونگی وضعیت سازمان ضروری است.

 ما چه کار می کنیم؟

ما در چکاپ سلامت سازمانی مولفه هایی چون اهداف، ساختار، پاداش، ارتباطات، روحیه، ساختار و … را مورد سنجش قرار می دهیم. چرا که یک مدیر وقتی به طور روزانه درگیر امورات اجرایی سازمان خود است، نمی تواند همه مسائل را مشاهده و تجزیه و تحلیل کند. در صورتی که در چکاپ سلامت سازمانی وضعیت ابعاد مختلف، مسئله دار تشخیص داده شود، بعد از اتمام این مرحله و درک وضعیت سازمان از منظر مدیران، در صورت انجام توافقات دوطرفه، بررسی های دقیق تر و عمیق تر درخصوص هریک از مولفه ها صورت می پذیرد.

ارائه خدمات به چه صورت خواهد بود:

مدیران علاقمند به استفاده از این خدمات بایستی فرم بریف مربوطه را دانلود و تکمیل کرده و این فرم را برای ما ایمیل کنند. هزینه اجرای طرح اعلام و پس از توافق قرارداد منعقد می شود.