+98 - 9392939108

تاثیر شهرت برند بر عملکرد برند – تاثیر اگهی از برند بر عملکرد برند – پلتفرم دکتر…

تأثیر شهرت برند بر عملکرد برند امکان افزایش سه برابری فروش محصول به واسطه خدمات برندسازی پلتفرم اختصاصی دکتر اباصلتیان، با تشریح شرایط برندینگ، امکان افزایش سه برابری محصول به واسطه برندسازی را برای شما فراهم خواهد کرد. شهرت برند تصویری…

بانکداری الکترونیکی در ایران و جهان – نتایج تجارت الکترونیکی – پلتفرم دکتر اباصلتیان

بانکداری الکترونیکی در ایران و جهان تجارت الکترونیک برندینگ در کسب و کار؛ پلتفرم دکتر اباصلتیان هویت هر کسب و کاری، با برندینگ آن کسب و کار مشخص می‌شود. پلتفرم دکتر اباصلتیان با ارائه خدمات صفر تا 100 برند و برندسازی و به صورت حرفه‌ای،…

بانکداری الکترونیک در جهان – تعریف بازاریابی الکترونیکی – پلتفرم دکتر اباصلتیان

بانکداری الکترونیک در جهان برندینگ و مارکتینگ دو یار موفقیت در عرصه جذب مصرف‌کنندگان .پلتفرم دکتر اباصلتیان با در نظر گرفتن مبحث برندینگ و مارکتینگ و تاثیر این دو یار بر موفقیت تجاری، برای خدمات نوین تجاری خدمات برندینگ ارائه می‌کند. شبکه…

تاریخچه بازاریابی الکترونیکی – مبادله تجاری از طریق شبکه – پلتفرم تخصصی دکتر اباصلتیان

تاریخچه بازاریابی الکترونیکی ارتباط میان عملکرد برند و کنترل بازار بر موفقیت کسب و کار .عملکرد برند و کنترل بازار، به‌عنوان دو عامل مهم در موفقیت کسب و کار مطرح هستند. پلتفرم دکتر اباصلتیان، با در نظر گرفتن این مسئله، با ارائه سرمایه…

مفهوم کارایی – کارایی در سه حوزه مهندسی،مدیریت و اقتصاد – پلتفرم دکتر اباصلتیان

-کارایی  مفهوم کارایی عمدتا در سه حوزه مهندسی، مدیریت و اقتصاد مطرح است. در اقتصاد، مفهوم کارایی، همان تخصیص بهینه منابع است. هر چند که از نظر اهداف کاربردی، تعاریف گوناگونی از کارایی عنوان شده است ، اما به طور کلی می توان گفت که کارایی،…

شخصیت برند به تصویر و توصیف مشتریان – هویت ویژه برند – پلتفرم دکتر اباصلتیان

مفهوم شخصیت برند شخصیت برند به تصویر و توصیف مشتریان از یک برند خاص که در نتیجه اطلاعات جمع آوری شده و با تجربه آن ها از برند مورد نظر شکل می گیرد، اشاره دارد و از آن جایی که برند هویت ویژه ای برای یک محصول می آفریند، دستیابی به یک برند…

دلبستگی به برند – ایجاد دلبستگی یا تعلق به برند – پلتفرم دکتر اباصلتیان

 دلبستگی به برند  دلبستگی پیوند حسی بین فرد و جسمی خاص تعریف می شود هنگامی که مردم احساسات مشترک نزدیک تری به هم پیدا می کنند دلبستگی اتفاق می افتد و گسترش می یابد دلبستگی عاطفی به برند پیوندی پراحساس بین شخص و برند تعریف کرده اند که با…

تجربه مشتریان و تصویر برند – دسته بندی تصویر برند – پلتفرم دکتر اباصلتیان

 تجربه مشتریان و تصویر برند وجود برندینگ در موفقیت هر کسب و کار از اهمیت فوق العاده‌ای دارد؛ پلتفرم دکتر اباصلتیان با ارائه خدمات برندینگ، ضامن موفقیت تجارت شما است. کلیه تجربه های مشتریان از برند در طول زمان سبب مرتبط ساختن برند با خصیصه…

ایجاد هوشمندی بازار هوشمندی – مفهوم بازارگرایی – پلتفرم تخصصی دکتر اباصلتیان

بازارگرایی وجود بازارهای داغ رقابتی و تاثیرات مدیریت استاندارد برندسازی، در موفقیت کسب و کار پلتفرم دکتر اباصلتیان با در نظر گرفتن بازارهای رقابتی و تاثیر برندینگ بر آن، با ارائه خدمات برندینگ، موفقیت کسب و کار شما را تضمین می‌کند. در…

ویژگی های اینترنت – اعتماد به اطمینان و رضایت از برند – پلتفرم دکتر اباصلتیان

ویژگی های اینترنت مک کیب (۲۰۰۱) در تحقیق خود پنج ویژگی اصلی اینترنت را برشمرده است. اولین ویژگی آن توانایی اینترنت برای ذخیره سازی مقدار بسیار زیادی از اطلاعات، وقراهم ساختن راه های آسان و کم هزینه برای سازماندهی، جستجو و ارزیابی این…