+98 - 9392939108

نرخ‌ دیه

نرخ دیه از گذشته تا آخرین قیمت دیه در سال جاری

در زمان حکومت قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، ارزش ریالی سه شتر، گاو و گوسفند از میان انواع دیات از سوی وزیر دادگستری تعیین و اعلام می شد اما از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تنها قیمت شتر به عنوان ارزش ریالی دیه کامله انسان در ماه های غیرحرام موضوع ماده ۵۴۹ قانون مزبور در اواخر اسفند هر سال برای سال آتی از سوی رئیس قوه قضاییه تعیین و اعلام می شود. موارد تغلیظ دیه موضوع ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی نیز از سوی دادگاه در حکم قید و توسط اجرای احکام محاسبه و وصول می گردد.

در پست حاضر تلاش خواهدشد تا ارزش ریالی دیات از ابتدای تعیین آن تاکنون که در پژوهش های حقوقی کاربرد خواهد داشت، منتشر شود.

دهه نود

سال قیمت ریالی دیه در ماه‌های عادی قیمت ریالی دیه در ماه‌های حرام
۱۳۹۸ ۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۷  2/310/000/000 3/080/000/000
1396  2/100/000/000  2/800/000/000
1395 1/900/000/000 2/533/333/333
1394  1/650/000/000 2/200/000/000
1393 1/500/000/000 2/000/000/000
1392 1/130/000/000 1/520/000/000
1391 940.000.000 1/260/000/000
1390   670/000/000 900/000/000

دهه هشتاد

سال قیمت ریالی دیه در ماه‌های عادی قیمت ریالی دیه در ماه‌های حرام
۱۳۸۹ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۸۸ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵۳۳/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۸۷ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵۳۳/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۸۶ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۶۶/۶۶۶/۶۶۶۷
۱۳۸۵  262/500/000 350/000/000
1384 250/000/000 333/333/333
1383 220/000/000 293/333/333
1382 180/000/000 240/000/000
1381 150/000/000 200/000/000
1380 10/000/000 133/333/333

دهه هفتاد

سال قیمت ریالی دیه در ماه‌های عادی قیمت ریالی دیه در ماه‌های عادی
۱۳۷۹ ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ۸۵/۳۳۳/۳۳۳
۱۳۷۸ ۶۱/۰۰۰/۰۰۰  81/133/133
1377 56/000/000 74/666/667
1376 48/000/000 64/000/000
1375 41/750/000 55/666/667
1374 36/000/000  48/000/000
1373 33/700/000 44/933/333
1372 27/500/000 36/666/666
1371 22/000/000 29/333/333
1370 20/000/000 26/666/666

خدمات تخصصی گروه ما
(بر روی موارد کلیک کنید)

دستور موقت
تامین‌ خواسته
الزام به تعهد غیرمالی
مستثنیات دین
دعوای تخلیه ید
ایفای تعهد
ابطال رای داوری
فسخ قرارداد
مطالبه وجه
ابطال سند
عدم بطلان قرارداد
الزام به تنظیم سند رسمی
خلع‌ ید
گواهی حصر وراثت
تنفیذ وصیت نامه
بطلان ترکه

جرائم علیه اشخاص
تهدید
فحاشی
خیانت در امانت
افترا
ضرب و جرح
کلاهبرداری
جرائم رایانه ای
سرقت رایانه ای
جعل
مواد مخدر
رابطه نامشروع
مشروبات‌ الکلی

طلاق و رجوع از طلاق
مهریه
جهیزیه
ازدواج مجدد
نفقه زوجه
اجرت‌المثل
تمکین و نشوز
حضانت طفل

رفع مزاحمت
سرقفلی
تخلیه
فسخ قرارداد مشارکت ساخت
ابطال معامله
ابطال سند مالکیت
ابطال مبایعه نامه
وقف
دستور فروش
تقسیم ملک مشاع
الزام به تحویل ملک
الزام به تنظیم سند ملک
رفع تصرف عدوانی
رفع ممانعت حق
الزام به تادیه ثمن معامله

چک
سفته
مطالبات دین
مطالبه ثمن
مطالبه خسارت
مطالبه اجاره بها
خسارت تاخیر تادیه

ابطال نام‌تجاری
ابطال علامت تجاری
درخواست انحلال شرکت
اثبات شراکت
مطالبه سهم را شروع
اعاده اعتبار ورشکسته
انحلال شرکت
ابطال صورت جلسه مجمع
الزام به انتقال سهام شرکت

تقسیم ترکه
انحصار وراثت
طبقات ارث
ابطال وصیت نامه
تصرف مال ورثه

اثبات نسب
نفی نسب
صدور حکم رشد
حذف نام همسر از شناسنامه

دعاوی اداره کار
کارگر و کارفرما
تجدید نظر خواهی
فرجام‌ خواهی
واخواهی
اعاده دادرسی
اعسار و تقسیط
دیوان عدالت اداری

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن مورد نظر