+98 - 9392939108

مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص و خود اشتغالی

خود اشتغالی فدرال

این برنامه به افراد خوداشتغال این امکان را می دهد تا به کانادا مهاجرت نمایند و اقامت دائم این کشور را به دست آورند.

در صورت تمایل به این برنامه، متقاضی می بایست:

 • سابقه فعالیت در زمینه فرهنگی یا ورزشی به صورت خوداشتغال داشته باشد و قصد و تمایل به انجام فعالیت خود در کانادا داشته باشد و به غنای فرهنگی و ورزشی کشور کمک نماید.
 • شرایط اقدام در برنامه را داشته باشد
 • از نظر مدیکال (چک پزشکی) و عدم سوءپیشینه موردی نداشته باشد.

سابقه کاری مرتبط یعنی متقاضی 2 سال در 5 سال قبل از اقدام در زمینه:

در زمینه فرهنگی
 • دو سال فعالیت به صورت خوداشتغال یا
 • دو سال شرکت در فعالیت های فرهنگی در عرصه جهانی یا
 • ترکیبی از دو مورد بالا به صورت 1 سال سابقه کار به عنوان خوداشتغال و 1 سال فعالیت در عرصه جهانی داشته باشد.
در زمینه ورزشی
 • دو سال فعالیت به صورت خوداشتغال یا
 • دو سال شرکت در فعالیت های ورزشی در عرصه جهانی یا
 • ترکیبی از دو مورد بالا به صورت 1 سال سابقه کار به عنوان خوداشتغال و 1 سال فعالیت در عرصه جهانی داشته باشد.

شرایط و فاکتورهایی که طبق آن، امتیازی به متقاضی تعلق می گیرد به شرح زیر است:

سابقه کاری
تحصیلات
سن
مهارت های زبانی
انطباق پذیری

برنامه خوداشتغالی کبک

برنامه خوداشتغالی کبک به مهاجران خوداشتغال امکان مهاجرت به کبک و ایجاد کسب و کار خود را می دهد. به این منظور نیاز است تا متقاضی حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

 • قصد زندگی در کبک و انجام فعالیت حرفه ای خود در آنجا را داشته باشد،
 • به منظور راه اندازی بیزینس و حرفه خود، سپرده ای ایجاد نماید:
 • در صورتیکه بیزینس وی در منطقه کلان شهر مونترال است (MCC) می بایست مبلغ حداقل 50 هزار دلار کانادا سپرده نماید و
 • در صورتیکه بیزینس وی خارج از منطقه کلان شهر مونترال است (MCC) می بایست مبلغ حداقل 25 هزار دلار کانادا سپرده نماید.
 • دارایی خالص حداقل به ارزش مبلغ 100 هزار دلار کانادا به همراه مدارکی جهت اثبات قانونی بودن منشا کسب آن داشته باشد،
 • حداقل 2 سال سابقه کار به عنوان خوداشتغال در حرفه مد نظر داشته باشد.
 • داشتن حداقل امتیاز مورد نیاز با توجه به جدول امتیازبندی برنامه

برنامه نیروی متخصص استان کبک

هر سال، کبک پذیرای هزاران مهاجر نیروی متخصص است که دارای مهارت هایی منطبق با نیاز بازار کار کبک هستند و همین امر ورود آنها به بازار کار را تسهیل می بخشد. شاید شما هم فرصت مهاجرت به عنوان نیروی نیروی متخصص کبک را داشته باشید.

هر فردی که قصد مهاجرت به کبک از طریق برنامه نیروی متخصص را داشته باشد، می بایست درخواست خود را از طریق سیستم آریما ارائه کند.

این سیستم مدیریت درخواست ها متکی بر اعلام علاقمندی است و فرآیندی 3 مرحله ای دارد:

 • مرحله اول، تکمیل فرم آنلاین علاقمندی است. در این مرحله نیاز است تا اطلاعات مشخصی از قبیل اطلاعات تحصیلی، مهارت های زبانی و سابقه کاری ارائه شود.
 • مرحله دوم، بررسی اعلام علاقمندی های و صدور دعوتنامه از طرف اداره مهاجرت برای متقاضیانی که با معیارهای مشخص بازارکار کبک یا با مناطق مختلف آن سازگاری دارند و ارائه درخواست اقامت دائم یا ارسال پرونده رسمی مهاجرتی و پرداخت هزینه های مرتبط توسط مقاضی است.
 • مرحله سوم، ارزیابی پرونده ها با توجه به جدول امتیازبندی و معیارهای انتخابی است.
  اداره مهاجرت از میان متقاضیانی که اعلام علاقمندی خود را ارسال کرده اند با توجه به اولویت های خود و انطباق متقاضیان با نیاز های جامعه، دست به انتخاب می زند.

سیستم جدید (سیستم آریما) به شیوه انتخابی قبلی که متکی بر اصل “آسیاب به نوبت” بود، پایان داد و این امکان را به وجود آورد که در هر زمانی متقاضی بتواند درخواست خود را ارائه و ثبت نماید.

برنامه نیروی متخصص استان ساسکاچوان

برنامه نیروی متخصص استان ساسکچوان شامل دو زیر گروه زیر می شود:

نیروی متخصص- اکسپرس انتری

این زیر گروه مناسب متقاضیانی است که:

 • قصد به زندگی و کار در ساسکچوان دارند،
 • در استخر رقابتی اکسپرس انتری، پروفایل EOI ثبت کرده باشند
 • شرایط مورد نیاز برنامه را دارند. لازم به ذکر است که این شرایط هر لحظه ممکن است تغییر کند اما پرونده ها باتوجه به شرایط زمان اقدام بررسی خواهند شد.
شرایط برنامه:
 • EOI ثبت شده در استخر رقابتی اکسپرس انتری داشته باشد: یعنی متقاضی می بایست 67 امتیاز و شرایط مورد نیاز برای اقدام در برنامه نیروی متخصص فدرال (اکسپرس انتری) را نیز داشته باشد.
 • حداقل امتیاز 60 از 100 با توجه به جدول امتیازبندی برنامه داشته باشد (براساس این جدول، متقاضی از فاکتورهایی از قبیل سطح تحصیلات، سابقه کار، دانش زبانی، سن و انطباق پذیری امتیاز دریافت خواهد کرد.)
 • ارائه مدرک زبان معتبر و مطابق با اظهارات در پروفایل EOI
 • داشتن حداقل مدرک کاردانی یا دیپلم کالج خارج از ایران و ارائه گزارش ارزیابی مدارک تحصیلی
 • داشتن حداقل یکی از شرایط زیر در زمینه تحصیلی یا حرفه ای:
 • یکسال سابقه کار در 10 سال قبل (مشاغل غیر فنی)
 • دوسال سابقه کار در 5 سال قبل در مشاغل فنی یا
 • 12 ماه سابقه کار در کانادا در 3 سال قبل از اقدام (مشاغل فنی یا غیرفنی)
 • داشتن سابقه کار مرتبط باتوجه به کدشغلی های مورد نیاز استان
 • ارائه گواهی های لازم از سازمان های اعلام شده توسط استان ساسکاچوان برای مشاغل نظام مند
 • ارائه تمکن مالی و برنامه اقامت

متقاضیانی که واجدشرایط هستند، انتخاب و برای اقدام دعوت خواهند شد. امتیازی که پروفایل EOI متقاضی دریافت می کند می تواند نشان دهنده احتمال دریافت نامه دعوت به اقدام باشد: متقاضیانی که امتیاز بالاتری دارند، شانس بیشتری برای انتخاب شدن خواهند داشت.

نیروی متخصص- مشاغل مورد تقاضا

این زیرگروه مناسب متقاضیانی است که:

 • پیشنهاد کاری در استان ساسکچوان ندارند اما در یکی از کدشغلی های مورد تقاضا استان، دارای تخصص هستند و
 • شرایط مورد نیاز برنامه را دارند. لازم به ذکر است که این شرایط هر لحظه ممکن است تغییر کند اما پرونده ها با توجه به شرایط زمان اقدام بررسی خواهند شد.
شرایط برنامه:
 • داشتن امتیاز حداقل 60 از 100 با توجه به جدول امتیاز بندی برنامه انتخابی استان (بر اساس این جدول، متقاضی از فاکتورهایی از قبیل سطح تحصیلات، سابقه کار، دانش زبانی، سن و انطباق پذیری امتیاز دریافت خواهد کرد.)
 • داشتن مدرک زبان در سطح حداقل CLB 4 (توجه شود که ممکن است کارفرما یا سازمان های نظارتی مدرک زبان در سطوح بالاتر از CLB4 از متقاضی درخواست نمایند)
 • داشتن حداقل مدرک کاردانی یا دیپلم کالج خارج از ایران و در صورت نیاز، ارائه گزارش ارزیابی مدرک تحصیلی ECA report
 • داشتن حداقل یکی از شرایط زیر در زمینه تحصیلی یا حرفه ای:
 • یکسال سابقه کار در 10 سال قبل (مشاغل غیر فنی)
 • دوسال سابقه کار در 5 سال قبل در مشاغل فنی یا
 • 12 ماه سابقه کار در کانادا در 3 سال قبل از اقدام (مشاغل فنی یا غیرفنی)
 • داشتن سابقه کار مرتبط با کدشغلی مورد تقاضا استان
 • ارائه گواهی های لازم از سازمان های اعلام شده توسط استان ساسکاچوان برای مشاغل نظام مند
 • ارائه مدارک تمکن مالی و برنامه اقامت

برای اقدام نیاز است تا درخواست علاقمندی EOI خود را ثبت نمایید. متقاضیانی که واجدشرایط هستند، انتخاب و برای اقدام دعوت خواهند شد. امتیازی که پروفایل EOI متقاضی دریافت می کند می تواند نشان دهنده احتمال دریافت نامه دعوت به اقدام باشد: متقاضیانی که امتیاز بالاتری دارند، شانس بیشتری برای انتخاب شدن خواهند داشت.

روش مهاجرتی اکسپرس انتری

از ابتدای ژانویه ۲۰۱۵ دولت کانادا روش مهاجرتی جدیدی را معرفی کرده است که طی آن افراد علاقمند به مهاجرت مشخصات خود اعم از سوابق تحصیلی، کاری، مهارت های زبانی و همچنین سن و وضعیت تاهل خود را بصورت آنلاین وارد پروفایل میکنند. اینها معیارهایی است که افراد بر مبنای آنها امتیاز میگیرند. سپس تمامی این افراد وارد استخر میشوند. استخر استعاره از یک ظرف بزرگ است که متقاضیان مهاجرت بصورت قاعده مند، هوشمند و هدفمند در آن برگزیده میشوند و طبیعتا اولویت انتخاب با افرادی است که امتیاز بالاتر و مطابقتهای بیشتری با نیازهای بازار کار کانادا دارند. این معیارها در سیستم امتیازبندی به نام CRS به تفصیل توضیح داده شده است.

این برنامه جدید به منظور سرعت بخشیدن به بررسی پرونده های مهاجرتی معرفی شده و تا کنون چندین هزار نفر موفق به دریافت دعوتنامه برای ارائه درخواست اقامت دائم خود شده اند. درواقع، این دعوتنامه برای افرادی ارسال می شود که از استخر رقابتی انتخاب شده اند. این افراد با توجه به ادعا اداره مهاجرت قرار است تا ظرف مدت کوتاهی ویزای خود را در دست داشته باشند. اکسپرس انتری درواقع برنامه مهاجرتی نیست و تنها یک روش جدید برای انتخاب افراد دارای بالاترین امتیازات (از منظر نیروی انسانی) از میان متقاضیان مهاجرت است.

افراد برای اقدام در یکی از برنامه های زیر می بایست درخواست خود را از طریق این روش جدید ارائه کنند

 • نیروی متخصص فدرال Federal Skilled Worker Program
 • نیروی کار ماهر Federal Skilled Trades Program
 • تجربه کانادایی Canadian Experience Class

توجه کنید که هیچ تغییری در شکل امتیاز بندی سه برنامه زیر پوشش ایجاد نشده است و متقاضیان باید همچنان در یکی از این سه برنامه شامل نیروی متخصص فدرال، فنی و حرفه ای فدرال و تجربه کانادایی واجد شرایط باشند این تذکر را از این جهت می دهم که در برخی سایتها با هیجان صحبت از تغییر در سیستم امتیاز بندی برنامه نیروی متخصص فدرال شده است که درست نیست. سیستم ورود سریع یا همان اکسپرس انتری برنامه مهاجرتی نیست و تنها سیستمی است برای ورود پرونده به یکی از سه برنامه مورد اشاره.

نیروی متخصص فدرال

این برنامه مناسب نیروی کار متخصص خارجی است که تمایل به کار و زندگی در کانادا دارد. این افراد با توجه به معیارهایی چون تحصیلات، سابقه کار، دانش زبان انگلیسی و/یا فرانسه و فاکتورهای دیگری برای ارائه درخواست اقامت دائم خود انتخاب خواهند شد.

لازم به ذکر است که نیروی کار خارجی که تمایل به زندگی در کبک دارد می بایست از طریق برنامه دیگری به نام نیروی متخصص کبک  اقدام نماید.

شرایط برنامه نیروی متخصص فدرال

در صورت داشتن حداقل های این 3 فاکتور، واجدالشرایطی متقاضی براساس فاکتورهای زیر نیز بررسی می شود:سابقه کار تخصصی

 • سن
 • پیشنهاد کاری (در صورت وجود)
 • انطباق پذیری

برای اقدام در این برنامه، حداقل هایی برای فاکتورهای زیر در نظر گرفته شده است:

 • سابقه کار تخصصی
 • مهارت زبانی
 • سطح تحصیلات

حداکثر امتیازهای قابل کسب از این معیارها 100 امتیاز است و امتیاز قبولی برای اقدام در این برنامه حداقل 67 است.

پس از واجدالشرایط برنامه بودن، متقاضی می تواند درخواست خود را از طریق اکسپرس انتری (ورود سریع) ارائه نماید. این سیستم، امتیازبندی خاص خود را دارد و با توجه به آن، افراد در استخر رقابتی اکسپرس انتری انتخاب خواهند شد.

نیروی کار ماهر

این برنامه مناسب فردی است که حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

 • داشتن حداقل سطح زبان انگلیسی یا فرانسه (در مهارت های شفاهی CLB5 و در مهارت های کتبی CLB4)
 • حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت یا معادل پاره وقت در 5 سال قبل از اقدام در کدشغلی مربوط به مشاغل فنی
 • الزامات مربوط به کدشغلی مدنظر را با توجه به توضیحات National Occupation Classification داشته باشد (به جز الزامات مربوط به گواهی یا مدرک خاص)
 • داشتن پیشنهاد کاری تمام وقت به مدت یکسال یا
 • گواهی فنی و حرفه ای صادر شده از طرف مراکز، موسسات یا سازمان کانادایی

تجربه کانادایی

این برنامه مناسب افرادی است که سابقه کار کانادایی دارند و می خواهند در این کشور به عنوان مقیم دائم زندگی کنند.

حداقل شرایط لازم برای این برنامه به شرح زیر است:

  • داشتن حداقل سطح زبانی با توجه به کدشغلی مدنظر ( CLB7 برای کدشغلی های 0 و A و CLB5 برای کدشغلی های B)
  • داشتن حداقل یکسال سابقه کار در کانادا در 3 سال قبل از اقدام. این سابقه کار می بایست تمام وقت یا معادل پاره وقت و به صورت قانونی در کانادا کسب شده باشد.

 

لازم به ذکر است که استان کبک، برنامه ای تحت عنوان “تجربه کبکی” دارد و افرادی که دارای سابقه کار یا تحصیل در این استان هستند و تمایل به اقامت در این استان دارند می توانند از طریق این برنامه اقامت دائم کانادا را دریافت نمایند.

در صورت نیاز به مشاوره فرم زیر را تکمیل کنید.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن مورد نظر