+98 - 9392939108

مطالعات دیدگاه های کارکنان

کارکنان در مورد سازمان شما چه فکری می کنند؟

دیدگاه کارکنان باور یا نتیجه ای است که با اطمینان به آن اعتقاد دارند اما قابل اثبات نیست. دیدگاه کارکنان می تواند برای سازمان هزینه ساز باشد چرا که کارمندان فعلی و آینده و شرکای تجاری ممکن است دیدگاهی منفی از سازمان بخاطر فرهنگ سازمانی ضعیف پیدا کنند.

ما برنامه های قابل اطمینانی داریم که قبل از آن که عملکرد سازمان شما آسیبی ببیند راه حل هایی ارائه کنیم.

پژوهش های ما در این زمینه به بررسی سازه های روانشناختی دیدگاه ها و رفتار های کارکنان و تاثیر متقابل آن دو بر هم دست می زند. از طریق بررسی صحیح و تحلیلی سازه های روانشناختی ما به مشتریانمان گام های معین برای رشد عملکرد سازمان شان را نشان می دهیم.

 مطالعات ما در این زمینه به سازمان کمک می کند تا:

  • از نگرش ها، پیش‌فرض‌ها، دیدگاه ها و احساس های مشترک کارکنان درک درستی کسب کنند.

در جهان آنلاین امروز برای کارمندان بالقوه و مشتریان شما اسان است که پژوهش های عمیقی روی شرکت شما از طریق رسانه های اجتماعی و ایمیل حتی بدون روبرو شدن با شما انجام دهند.این بدان معناست که اطمینان از دیدگاه مثبت کارکنان بسیار مهم تر از قبل است. یک بررسی می تواند تاثیری مهم بر کشف دیدگاههای مثبت و منفی کارکنان که در درون و بیرون شرکت به اشتراک گذاشته می شود بگذارد. با در دست داشتن اطلاعات درست و دقیق امکان هرگونه اصلاح و تغییری وجود دارد.

  • سوء تفاهم ها نسبت به سازمان را اندازه گیری کنند.

همه ی ما از شرکت هایی می شنویم که دوست نداریم با آن ها کار کنیم. کجا میتوانیم این اطلاعات را کسب کنیم؟ از کارکنان فعلی و قبلی آن شرکت ها.شما نمی توانید چیزهایی را تغییر دهید که نمی دانید نیاز به تغییر دارند. دیدگاههای کارکنان به مدیران نشان می دهند که کدام ایده درست و کدام برای سازمان آثار تخریبی دارد. و بدین ترتیب ابزاری بی نظیر در اختیار مدیر قرار می دهد تا تغییر لازم را ایجاد نماید. همچنین اطلاعات دقیق مدیر را از ایجاد سوء تفاهمات آینده و تاثیر منفی آن حفظ خواهد کرد.

  • دیدگاه کارکنان را نسبت به سازمان ارتقا دهند.

نتیجه بررسی دیدگاه کارکنان ارزشمند است چرا که کمک می کند تغییرات لازم را در جهت ایجاد دیدگاه مثبت در سازمان ایجاد کنید.نفس انجام این پژوهش به کارکنان نشان می دهد که شما برای بهتر شدن اوضاع تلاش می کنید.همچنین باعث ایجاد فرهنگ مثبت و سالم شده و کمک می کند قهرمان برند خود باشید.تاثیر مثبت پژوهش دیدگاه کارکنان غیر قابل انکار است.

مطالعات دیدگاه کارکنان سازمان خود را، از حدسی بودن خارج کنید. شروع همکاری با گروه ما در مطالعات دیدگاه کارکنان ، کاری بیش از عقد قرارداد انجام یک پژوهش است. در واقع یک شریک علمی ارزشمند و توانا برای سلامت و موفقیت سازمان خود به دست می آورید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اجرای این طرح در سازمان خود، فرم مربوطه را از قسمت پائین وب سایت (دانلود فرم ها، فرم مطالعات منابع انسانی) دانلود و تکمیل کرده و برای ما ایمیل کنید. هماهنگی های بعدی صورت خواهد پذیرفت.

مطالعات مرتبط