+98 - 9392939108

مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

 • ۱ تنظیم و ارائه لایحه با عنوان و خطاب به «ریاست محترم دیوان عالی کشور»
 • ۲– در صورت زندانی بودن متفاضی، تهیه و تنظیم درخواست مهمور به مهر زندان
 • ۳– قید «درخواست اعاده دادرسی» و ذکر یکی از بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
 • ۴ قید شماره دادنامه مورد اعتراض
 • ۵– قید شماره تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی به متقاضی
 • ۶– امضاء لایحه توسط متقاضی یا متقاضیان اعاده دادرسی
 • ۷– ابطال تمبر هزینه دادرسی به تعداد متقاضیان هر یک به مبلغ پانصد هزار ریال (براساس تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور)
 • ۸- ارائه دادنامه بدوی اعم از غیابی و واخواهی خوانا و مصدق (ممهور به مهر دادگاه در تمامی صفحات و هریک مصلق به مبلغ پانزده هزار ریال تمبر رونوشت با اصل (تصدیق)
 • ۹- ارائه دادنامه تجدیدنظر خوانا و مصدق (ممهور به مهر دادگاه در تمامی صفحات و هریک ملصق به پانزده هزار ریال تمیر) و در صورت عدم تجدیدنظرخواهی، ارائه گواهی صادره از دفتر دادگاه مبنی بر عدم تجدیدنظرخواهی که ملصق به مبلغ پانزده هزار ریال تمبر
 • ۱۰- در صورت تنظیم لایحه از سوی وکیل، ارائه وکالتنامه وکیل پایه یک دادگستری، ملصق به تمبر مالیاتی و ممهور به مهر وکیل
 • ۱۱- در صورت وجود سابقه ای دیگر مرتبط با درخواست فعلی در یوان عالی کشور، ارائه نسخه ای مصدق از دادنامه صادره از دیوان عالی کشور
 • ۱۲- ارائه اصل و کپی کارت ملی متقاضی یا متقاضیان

خدمات تخصصی گروه ما
(بر روی موارد کلیک کنید)

دستور موقت
تامین‌ خواسته
الزام به تعهد غیرمالی
مستثنیات دین
دعوای تخلیه ید
ایفای تعهد
ابطال رای داوری
فسخ قرارداد
مطالبه وجه
ابطال سند
عدم بطلان قرارداد
الزام به تنظیم سند رسمی
خلع‌ ید
گواهی حصر وراثت
تنفیذ وصیت نامه
بطلان ترکه

جرائم علیه اشخاص
تهدید
فحاشی
خیانت در امانت
افترا
ضرب و جرح
کلاهبرداری
جرائم رایانه ای
سرقت رایانه ای
جعل
مواد مخدر
رابطه نامشروع
مشروبات‌ الکلی

طلاق و رجوع از طلاق
مهریه
جهیزیه
ازدواج مجدد
نفقه زوجه
اجرت‌المثل
تمکین و نشوز
حضانت طفل

رفع مزاحمت
سرقفلی
تخلیه
فسخ قرارداد مشارکت ساخت
ابطال معامله
ابطال سند مالکیت
ابطال مبایعه نامه
وقف
دستور فروش
تقسیم ملک مشاع
الزام به تحویل ملک
الزام به تنظیم سند ملک
رفع تصرف عدوانی
رفع ممانعت حق
الزام به تادیه ثمن معامله

چک
سفته
مطالبات دین
مطالبه ثمن
مطالبه خسارت
مطالبه اجاره بها
خسارت تاخیر تادیه

ابطال نام‌تجاری
ابطال علامت تجاری
درخواست انحلال شرکت
اثبات شراکت
مطالبه سهم را شروع
اعاده اعتبار ورشکسته
انحلال شرکت
ابطال صورت جلسه مجمع
الزام به انتقال سهام شرکت

تقسیم ترکه
انحصار وراثت
طبقات ارث
ابطال وصیت نامه
تصرف مال ورثه

اثبات نسب
نفی نسب
صدور حکم رشد
حذف نام همسر از شناسنامه

دعاوی اداره کار
کارگر و کارفرما
تجدید نظر خواهی
فرجام‌ خواهی
واخواهی
اعاده دادرسی
اعسار و تقسیط
دیوان عدالت اداری

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن مورد نظر