+98 - 9392939108

عضویت

مدیران و دوستان گرامی، با عضویت ویژه و استفاده از مقالات مربوطه قرار نیست در روابط کاری یا برند شخصی شما تحولی صورت گیرد. ما نیز الزامی نمی بینیم که عجیب ترین حرف ها یا راهکار ها را در این وب سایت ارائه کنیم. شما با پرداخت این مبلغ صرفا اطلاعات مقدماتی در مباحث مربوطه به دست خواهید آورد که هزینه مترجمین گروه را تامین خواهد کرد و لاغیر.

تمامی موارد در فرم عضویت (پایین) بایستی بصورت لاتین وارد شود.


[register_form]