+98 - 9392939108

جزوه گذشته ساده Simple past ویژه ازمون MSRT,EPT و ایلتس – دکتر اباصلتیان

جزوه گذشته ساده Simple past ویژه ازمون MSRT,EPT و ایلتس

 

سلام به شما زبان آموزان پر شور تيم زبان انگليسي دكتر اباصلتيان

در ادامه مقالات بخش گرمر قصد داريم تا به معرفي و بيان تمامي نكات كليدي و لازم را راجع به گذشته ساده (simple past) مربوط به مبحث زمان ها براي شما بصورت كاملا مفهومي و به زباني ساده توضيح دهيم.

با ما همراه باشيد.

 

گذشته ساده

از این زمان برای بیان عملی که در گذشته انجام گرفته و تمام شده است استفاده میکنیم.

ساختار اصلی این زمان به صورت:

فاعل + فعل گذشته + ادامه جمله

Subject + past verb + …   می باشد.

 

نکته: در این زمان از دو نوع فعل اصلی و to be می توان استفاده کرد.

 

ساخت زمان گذشته با استفاده از افعال to be

 

 • افعال to be شامل : am, is, are می باشند که برای استفاده از آنها در این زمان باید از نوع گذشته ی آنها که was  و were می باشند استفاده کرد.
 • از was همراه با ضمایر فاعلی I, she , he , it استفاده می کنیم.
 • از were به همراه ضمایر فاعلی you,we,they استفاده می شود.

 

پس ساختار کلی جمله ی گذشته ی to be به صورت زیر می باشد.

Subject + was/were + ….

 

 • برای ترجمه ی جمله ی to be گذشته از فعل “بود” استفاده می کنیم.

 

مثال:

He was in Tehran last week

او هفته گذشته در تهران بود.

He در اینجا فاعل ما و was فعل to be  گذشته می باشد.

 

نکته: دقت کنید که ضمایر فاعلی با فعلشان تناسب داشته باشند مثلا با they  از was  استفاده نکنید.

 

 • برای منفی کردن از not استفاده می کنیم.

 

Subject + was/were+ not + …

فاعل + was/were + not+…

 

مثال:

The children were not in their room.

بچه ها در اتاقشان نبودند.

در اینجا children فاعل است و were not  فعل گذشتهto be  به حساب می اید.

 

جزوه گذشته ساده Simple past ویژه ازمون MSRT,EPT و ایلتس

 

 • برای کوتاهی نوشتار و مختصر کردن به جای were not و was not  می توان از weren’t  و wasn’t استفاده کرد.

 

 • برای سوالی بله و خیر (yes/no question) در این زمان کافی است جای فعل to be و فاعل را عوض کنیم.

 

 • از ساختار زیر استفاده می کنیم.

 

Was/were + subject + …?

مثال:

Was she at home when you called her?

ایا او(خانم) در خانه بود زمانی که با او تماس گرفتی؟

 

 • برای پرسیدن سوال هایی مثل کجا، چه زمان، کدام مکان و .. از عبارات سوالی Wh استفاده می کنیم.

 

Wh question + was/were + subject + ..?

 

مثال:

Where were you?

شما کجا بودید؟

Where (عبارت سوالی Wh) و were  (فعل to be  گذشته( و you فاعل جمله می باشند.

 

When was the show?

نمایش در چه زمانی بود؟

 

 

ساخت زمان گذشته با استفاده از افعال اصلی

ساختار کلی این زمان بصورت

فاعل + فعل گذشته ساده + …. می باشد .

نحوه ساخت فعل گذشته ساده:

 

 • بطور کلی افعال گذشته دو حالت دارند یا با قاعده یا regular هستند که با اضافه کردن d/ed به انتهای فعل مورد نظر ساخته می شوند و یا بی قاعده و irregular هستند که فقط باید آنها را حفظ کنید.

 

مثلا افعال play(بازی کردن) study (درس خواندن) و shop(خرید کردن( افعال با قاعده هستند و برای بردن انها به زمان گذشته فقط کافی است به آنها d/ed اضافه کنیم.

 

Play +ed = played

Study + ed= studied

Shop+ ed = shopped

جزوه گذشته ساده Simple past ویژه ازمون MSRT,EPT و ایلتس

 

اما فعلی مثل go (به معنای رفتن) بی قاعده است و زمان گذشته ی ساده آن went  میباشد. افعال بی قاعده را فقط باید حفظ کرد و تمرین و تکرار به ذهن سپرد.

پس ساختار کلی به صورت زیر می شود:

Subject + past verb + …

مثال:

Susan talked to her mother a week ago.

سوسن یک هفته پیش با مادرش صحبت کرد.

Susan  فاعل جمله و talked فعل گذشته می باشد.

جهت ارتباط با گروه های زبان و مهاجرت دکتر اباصلتیان

قوی ترین مدرسان ازمون های ملی و بین المللی زبان EPT , MSRT

جمعی از برترین و بهترین مدرسان گروه دکتر اباصلتیان

چرا این مقاله را مطالعه نمی کنید ؟ Article Number Five Advertisements in Personal Branding – Dr.Ali Abasaltian

 • برای منفی کردن این زمان از فعل کمکی did  و  not استفاده می کنیم .

Subject + did + not + simple verb +…

جزوه گذشته ساده Simple past ویژه ازمون MSRT,EPT و ایلتس

 

 

دقت کنید که زمانی که از فعل کمکی did  استفاده می کنیم دیگر فعل اصلی جمله به زمان گذشته نمی رود و بصورت ساده در جمله باقی می ماند.

 • کوتاه شده ی did not عبارت didn’t می باشد.

مثال:

They didn’t study math last semester.

انها ترم پیش ریاضی نخواندند.

They فاعل جمله و didn’t study  فعل منفی شده و گذشته می باشد.

دقت کنید که عبارت didn’t studied غلط می باشد و هنگام استفاده از did  فعل d/ed نمی گیرد و بطور کلی به زمان گذشته نمی رود.

 

 • برای سوالی بله و خیر کافی است جای فعل کمکی و فاعل جمله را عوض کنیم.

Did+ subject + simple verb + …?

Did+ فاعل + فعل ساده + …؟

مثال:

Did they play football in the yard yesterday?

ایا انها دیروز در حیاط فوتبال بازی کردند؟

جزوه گذشته ساده Simple past ویژه ازمون MSRT,EPT و ایلتس

 

They فاعل جمله play  فعل ساده و did  فعل کمکی می باشند.

 

 • برای پرسیدن سوالاتی مثل کجا، چه زمان، چه کسی ؛ چه ساعتی و چند تا و .. از عبارات سوالی wh استفاده میکنیم  و ان را به ابتدای جمله سوالی بله و خیر اضافه می کنیم. پس از آن موردی که راجب ان سوال پرسیده شده را حذف می کنیم مثلا اگر درباره زمان انجام عملی سوال پرسیده ایم زمان را از جمله اصلی حذف می کنیم. به مثال ها دقت کنید.

 

Wh question + did + subject + simple verb + ..?

سوالی wh + فعل کمکی did + فاعل + فعل ساده + ادامه جمله+ علامت سوال

 

مثال:

جمله گذشته ساده:

She played a song with her guitar on stage two days ago.

او دو روز پیش یک اهنگ با گیتارش روی استیج نواخت.

منفی شده:

She didn’t play a song with her guitar on stage two days ago.

او دو روز پیش یک اهنگ با گیتارش روی استیج ننواخت(اجرا نکرد)

سوالی بله و خیر:

Did she play a song with her guitar on stage two days ago? Yes, she did  یا  no, she didn’t

ایا او دو روز پیش یک اهنگ با گیتارش روی استیج نواخت؟

سوالی wh:

When did she play a song with her guitar on stage? 2 days ago

چه زمانی او یک اهنگ با گیتارش روی استیج نواخت؟

Where did she play a song with her guitar at two days ago? on stage

جزوه گذشته ساده Simple past ویژه ازمون MSRT,EPT و ایلتس

 

دو روز پیش او کجا یک اهنگ با گیتارش اجرا کرد؟

What did she play with her guitar at stage two days ago?a song

او چه چیزی را دو روز پیش روی استیج با گیتارش اجرا کرد؟ یک اهنگ

 

 • نکته ساختار سوال wh چه کسی یا who متفاوت می باشد و با ان از did استفاده نمی شود و از فعل گذشته استفاده می کنیم.

Who + past verb + …?

مثال:

Who played a song on stage 2 days ago?

چه کسی دو روز پیش یک اهنگ روی استیج اجرا کرد؟

 

نکته تستی مهم:

همراه با زمان گذشته ساده معمولا زمان دقیق انجام گرفتن عمل مشخص شده است پس هر جا زمان دقیق عمل را داشتیم مثلا عبارات :

Yesterday, a week ago , last Monday, last year , two weeks ago

باید از زمان گذشته ساده استفاده کنیم.

 

 

 

حل نمونه سوالات گذشته ساده از ازمون MSRT

 1. After 48 hours of planes and airports, the passenger finally ………… it to Tehran yesterday morning. (شهریور 1400)

(A) make

(B) made

(C) to make

(D) has make

 

گزینه B :

به دلیل داشتن زمان دقیق در گذشته یعنی (morning yesterday) از فعل گذشته ساده یعنی made که گذشته ی فعل make میباشد استفاده می کنیم. اصطلاح make it to somewhere به معنی موفقیت دربه مکان یا جایی رسیدن است.

ترجمه عبارت: پس از صرف 48 ساعت زمان در هواپیما (پرواز) و فرودگاه،آن مسافر دیروز صبح موفق شد به تهران برسد.

 

در مقالات بعدی به حل تعداد بیشتری از نمونه تست های ازمون های (ایلتس، MSRT، EPT ، TOEFL، MHLE،     TOLIMO خواهیم پرداخت.)

 

گروه زبان انگليسي دكتر اباصلتيان بستري مناسب براي قبولي شما در ازمون هاي ايلتس، تافل و msrt فراهم مي كند.

با ما تماس بگیرید.

۰۹۳۸۷۷۰۸۰۲۵

 

 

از اموزش و مشاوره تا راهنمایی و كلاسهاي خصوصي و حل نمونه سوالات و ارائه جزوات همه و همه توسط تيم زبان انگليسي دكتر اباصلتيان به بهترين و حرفه اي ترين حالت ممكن صورت مي گيرد.

مدرس اين مجموعه : محدثه مرداني

کوتاه ترین زمان تا کسب نمره دلخواه MSRT , EPT

قبولی تضمینی MSRT

جهت ارتباط سریع با گروه دکتر اباصلتیان

ماموریت گروه دکتر اباصلتیان

همکاری با گروه دکتر اباصلتیان

مقاله مقابل پیشنهاد می شود : Article Number Four Personal Branding Strategies and Results – Dr.Ali A basaltian

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن مورد نظر