+98 - 9392939108

جزوه كامل گذشته استمراري (past progressive) ويژه قبولي در ازمون هاي Ept,Msrt و ايلتس – دکتر اباصلتیان

جزوه كامل گذشته استمراري (past progressive) ويژه قبولي در ازمون هاي Ept,Msrt و ايلتس

 

سلامي ديگر به تمامي شما زبان اموزان برتر تيم زبان انگليسي دكتر اباصلتيان

ما بار ديگر اينجاييم تا به ادامه مبحث زمان ها با سر فصل گذشته استمراري(past progressive) بپردازيم. اين زمان از زمان هاي مهم و كاربردي در زبان انگليسي است كه ما با تلاش بسيار جزوه اي كامل را به رشته تحرير در اورده و تلاش كرده ايم تا تمامي نكات مورد نياز شما براي قبولي در ازمون هاي ايلتس، Msrt,Ept را گرداوري كنيم.

اين جزوه را به دقت مطالعه كنيد چراكه كليد قبولي شما اينجاست!

 

گذشته استمراري یا Past progressive ؛ از این زمان برای توصیف عملی که در گذشته در حال انجام بوده است ، استفاده می کنیم .

برای ساخت این زمان از Was/Were +فعل (ing  ) استفاده مي شود.

  • ساختار زمان past progressive بصورت :

فعل + Was / Were  + فعل ing دار

یا

Verb (Ing) + Was / Were + Subject است.

نکته : این عمل در گذشته انجام شده ولی ادامه دار بوده و اکنون(در زمان حال) تمام شده است .

نشانه های این زمان جملاتی مثل :

At this time yesterday

Between 6 and 8 this morning

At 10 last night.

All day on Friday.

جزوه كامل گذشته استمراري (past progressive) ويژه قبولي در ازمون هاي Ept,Msrt و ايلتس

نکته : در بیان داستان (Narration )، تجربه  یا خاطراتی از گذشته از زمان های گذشته ساده یعنی Simple past  و گذشته استمراری در کنار هم استفاده می کنیم.

به مثال زير توجه كنيد.

My mom was cooking lunch at this time yesterday.

مادرم ديروز در اين زمان در حال پختن ناهار بود.

My mom در اينجا فاعل جمله و was cooking فعل زمان گذشته استمراري مي باشد.

  • برای منفی کردن این زمان کافی است ، بعد از فعل های کمکی To be یعنی Was / Were ، Not اضافه کنیم .

ساختار بصورت :

Subject + Was/were + not + V(ing)+…

 

به مثال زير دقت كنيد.

The doctor wasn’t working in his office that day.

دكترآن روز در حال كار كردن در دفترش نبود.

The doctor فاعل جمله و wasn’t working فعل منفي شده ي زمان گذشته استمراري است.

 

  • برای سوالی بله و خیر این زمان کافی است جای فعل کمکی (Was / Were) و فاعل جمله را عوض کنیم و ساختار کلی به این صورت میباشد :

Was/were + Subject+ V(ing)+…

 

قوی ترین مدرسان ازمون زبان EPT

قوی ترین مدرسان ازمون زبان MSRT

ازمون های زبان ملی و بین المللی گروه دکتر اباصلتیان

چرا این مقاله را مطالعه نمی کنید ؟ Article Number Two Barack Obama Personal Brand in Social Networks – Dr.Ali Abasaltian

Was she watching TV when I called her?

ايا زماني كه با او تماس گرفتم در حال تماشاي تلوزيون بود؟

She  فاعل جمله و was فعل to be و watching فعل ing دار است كه چون به فرم سوالي در امده است در جمله اصلي جاي فعل كمكي و فاعل جمله عوض شده است.

  • برای ساخت سوال پرسشی Wh کافی است کلمه پرسشی خود را به ابتدای ساختار سوالی بله و خیر اضافه کنیم ، یعنی ساختار کلی به صورت ذیل میباشد :

Wh+ Was/were + Subject+ V(ing)+…

به مثال زير توجه كنيد.

What was she doing last Thursday at this time?

او پنجشنبه گذشته در اين زمان در حال انجام چه كاري بود؟

فاعل جمله she و what سوالي wh جمله و was doing فعل گذشته استمراري جمله مي باشد.

نکته : برای فاعل های  You , We ,They از فعل کمکی  Verb و برای فاعل های I , she , he it, از فعل To be  ” Was ” استفاده می کنیم.

 

نکات مربوط به ing  دار کردن فعل :

1.اگر فعلی به e ختم شود ، برای ing  دار کردن آن e حذف میکنیم و به ادامه فعل ing

اضافه می کنیم

جزوه كامل گذشته استمراري (past progressive) ويژه قبولي در ازمون هاي Ept,Msrt و ايلتس

مثال : Drive  :  Driving

نکته : در انگلیسی ما دو نوع حروف صدا دار و بی صدا داریم ؛ که حروف صدا دار (volwes)شامل a u o e i می باشد و بقیه حروف جزو حروف بی صدا (Consonant) میباشند

2.اگر اخر فعلی به c v c (بی صدا صدا دار بی صدا  ) ختم شود ، حروف بی صدا اخر آن را تکرار میکنیم و بعد آن ing  اضافه می کنیم ، مثل :

Cut : Cutting                  Put : Putting

3.اگر فعلی به Y ختم شود ؛ آن فعل بدون تغییر ing   می گیرد ؛ مثال :

Say : saying

نکته : در زبان انگلیسی دسته ای از افعال وجود دارند به نام (Stative verbs)

این افعال بیانگیر حالت هایی از Stable بودن و ثبات هستند

این افعال به هیچ عنوان  ing نمی گیرند زیرا Stable هستند و پایه زمان گذشته استمراری ، استمراری بودن ،  یعنی در حال تغییر بودن است ، به همین دلیل اینجا باهم مغایرت داشته و این نوع افعال هرگز نمیتوانند  ing بگیرند.

جزوه كامل گذشته استمراري (past progressive) ويژه قبولي در ازمون هاي Ept,Msrt و ايلتس

نمونه هایی از این افعال شامل :

Know, understand , believe remember,like,love,hate,own,possess,involve,resemble

در مقالات بعدي به حل تعداد بيشتري از تست هاي مرتبط با اين زمان خواهيم پرداخت.

تمام تلاش تيم زبان دكتر اباصلتيان هموار كردن مسير قبولي در ازمون هاي داخلي و خارجي اعم از MSRT,EPT و ايلتس و تافل است.

براي ارتباط با كارشناسان ما با شماره ۰۹۳۸۷۷۰۸۰۲۵

تماس بگيريد.

تيم زبان خارجه دكتر اباصلتيان در تمام طول مسير (حتي اگر سطح فعلي شما صفر ميباشد) با ارائه جزوات، نمونه سوالات و برگزاري كلاسهاي خصوصي شما را همراهي خواهد كرد.

مدرس اين مجموعه : محدثه مرداني

قبولی تضمینی در ازمون زبان EPT , MSRT

جهت ارتباط سریع با گروه دکتر اباصلتیان

ارتباط با گروه دکتر اباصلتیان

ماموریت گروه دکتر اباصلتیان

همکاری با گروه دکتر اباصلتیان

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن مورد نظر