+98 - 9392939108

جزوه كامل زمان حال كامل يا Present perfect ويژه قبولي در ازمون هاي ايلتس، تافل، MSRT و EPT – دکتر اباصلتیان

جزوه كامل زمان حال كامل يا Present perfect ويژه قبولي در ازمون هاي ايلتس، تافل، MSRT و EPT

 

سلام خدمت شما زبان اموزان كوشا و پرتلاش تيم زبان انگليسي دكتر اباصلتيان

در ادامه مقالات قبلي در اين مجموعه قصد داريم تا به توضيح كامل زمان حال كامل از بخش زمان ها بپردازيم.

سعي شده كه تمامي نكات ريز و مفهومي مرتبط با اين زمان توضيح داده شود تا شما براي قبولي در اين ازمون ها به كوچك ترين مشكلي برنخوريد.

 

جزوه کامل زمان Present perfect یا حال کامل :

از این زمان برای بیان عملی که در گذشته انجام شده است اما اثر و نتیجه ی آن در زمان حال است استفاده میشود ؛ به عنوان مثال : زهرا زنگ زده است ، زهرا در گذشته زنگ زده اما اثرش در الانه.

من امتحان را پاس کرده ام ؛ امتحان را در گذشته پاس کردم اما نتیجه اش در الان هست

 

نکته : برای ترجمه این زمان از فعل دارای ه + (ام ، ای ، است ، ایم ، اید ، اند ) و .. استفاده می کنیم

نکته : از این زمان برای بیان تجربیات گذشته نیز استفاده میشود ؛ مثلا : من قبلا دوبار به خراسان رفته ام یا من هرگز او را ندیده ام

ساختار کلی این زمان بصورت : فاعل + فعل کمکی have/has + شکل سوم فعل میباشد

Subject + have/has +past participle

برای ساخت شکل سوم فعل در افعال با قاعده کافی است در انتهای فعل d یا ed  اضافه کنیم و برای افعال بی قاعده چاره ای جز حفظ کردن این افعال نداریم به عنوان مثال :

Go : gone

Speake : spoken

Talk : Talked

جزوه كامل زمان حال كامل يا Present perfect ويژه قبولي در ازمون هاي ايلتس، تافل، MSRT و EPT

نکته مهم : در زمان Present perfect ؛ ما زمان دقیق انجام عمل را نداریم و فقط میدانیم این عمل در گذشته اتفاق افتاده اما زمان دقیق نداریم

The is no specific timing

مثال :

The manager of the company has had a meeting about the current

issue

ترجمه : مدیر شرکت یک جلسه درباره مشکل کنونی داشته است

نکته : برای منفی کردن این زمان کافی است به فعل To be یعنی have / has ؛ Not اضافه کنیم ، ساختار کلی جمله بصورت :

Subject + have / has + Not + past participle

 

فاعل + فعل کمکی  +have / has  + Not  + شکل سوم فعل میباشد ؛ مثال :

I haven’t eaten sushi yet

من تا به حال سوشی نخورده ام

جزوه كامل زمان حال كامل يا Present perfect ويژه قبولي در ازمون هاي ايلتس، تافل، MSRT و EPT

در این جمله  I ؛ فاعل جمله و haven’t eaten فعل گذشته کامل منفی شده میباشد

نکته : برای خلاصه کردن به جای has not/ have not از haven’t  و hasn’t استفاده میکنیم

برای سوالی بله و خیر این زمان کافی است جای فعل کمکی have / has و فاعل را عوض کنیم و ساختار کلی جمله به صورت : فعل کمکی have / has + فاعل جمله + شکل سوم فعل + … میباشد

مثال :

Has she ever traveled to paris?

آیا او تا به حال به پاریس سفر کرده است ؟

She در اینجا فاعل ؛ Has فعل کمکی و  traveled فعل past participle ما میباشد

نکته : برای ساخت سوالی wh ، کافی است که عبارت پرسشی wh را به ابتدا جمله سوالی بله یا خیر اضافه کنیم ،ساختار بصورت :عبارت پرسشی wh + فعل کمکی have / has + فاعل + شکل سوم فعل +….. میباشد

Wh question + Have/Has+Subject + past participle+…..

مثال : What have they decided to do ?

در اینجا have فعل کمکی ، they فاعل جمله و  decided شکل سوم فعل میباشد

نکته : همان طور که اشاره شد در این زمان ، اشاره ای به زمان دقیق اتفاق افتادن یک عمل نمیشود و بنابراین ما هیچ سوالی نداریم که در آن بتوانیم از کلمه پرسشی When استفاده کنیم

No yesterday

In 1390 (number of year)

On Monday(name of the days)

In July ( name of the months)

جزوه كامل زمان حال كامل يا Present perfect ويژه قبولي در ازمون هاي ايلتس، تافل، MSRT و EPT

نکته : برای ساخت جمله سوالی با who ساختار جمله به کلی متفاوت میشود و به این صورت خواهد بود :

Who + has + p.p

قوی ترین مدرسان ازمون های زبان ملی و بین المللی MSRT , EPT

قوی ترین مدرسان ازمون های زبان ملی و بین المللی MSRT , EPT

جمعی از برترین مدرسان ازمون های زبان ملی و بین المللی

مثال :

Who has caused these problems?

چه کسی این مشکلات را ایجاد کرده است ؟

Who کلمه پرسشی ؛ has فعل کمکی ، caused شکل سوم فعل میباشد

این زمان دارای نشانه هایی میباشند که هر گاه این کلمات را دیدید متوجه نشانه گذشته کامل میشوید

Since: از Since برای مشخص کردن مبدا زمانی استفاده میشود مثلا :

My boss has worked in that company since 2003

رییس من از سال 2003 در آن شرکت کار کرده است

کلمه دوم فرمی میباشد که برای بیان بازه زمانی بیان میشود

مثلا :I have taught English for 3 years

من انگلیسی را برای مدت 3 سال تدریس کرده ام

عبارت بعدی since یک بازه زمانی ago مثلا since 3 years ago / since 2 week ago

 

مثال :

The child hasn’t seen her mother since 5 years ago

کودک مادرش را از 5 سال قبل ندیده است

عبارت بعدی yet  میباشد که فقط اجازه استفاده در عبارات منفی و سوالی را داریم

به عنوان مثال :

I haven’t eaten sushi yet

من تا به حال سوشی نخورده ام

یا فرم سوالی بصورت:

جزوه كامل زمان حال كامل يا Present perfect ويژه قبولي در ازمون هاي ايلتس، تافل، MSRT و EPT

I haven’t ever eaten sushi yet ?

ایا تا به حال سوشی خورده اید؟

عبارت بعدی ever میباشد به معنای تاکنون ، ما فقط در جملات منفی و سوالی میتوانیم از این قید استفاده کنیم ؛ ever همیشه بین فعل کمکی و   past participle  می اید ؛ به عنوان مثال :

I haven’t ever gone to Tehran

من تا به حال به تهران نرفته ام

Have you ever gone to Tehran ?

آیا تا به حال به تهران رفته اید ؟

عبارت بعدی Never میباشد ؛ ما فقط در جملات مثبت میتوانیم از  Never استفاده کنیم با اینکه Never در جملات مثبت استفاده میشود ؛ معنی منفی دارد

I have never tried beers

من تا به حال آبجو را امتحان نکردم

Never  معادل Not ever  میباشد

از زمان گذشته کامل به همراه قید های تکرار هم استفاده میشوند ؛ قید های تکرار همیشه بین فعل کمکی و   past participle  می ایند ؛ با قید های تکرار قبلا آشنا شده اید (Always , usually , Often ,   Sometimes  و .. ) به عنوان مثال :

I have always wanted to go abroad

من همیشه میخواستم به خارج سفر کنم

 

 

 

جزوه كامل زمان حال كامل يا Present perfect ويژه قبولي در ازمون هاي ايلتس، تافل، MSRT و EPT

عبارت بعدی already و just میباشند ، already به معنی قبلا هست و Just به معنی هنوز و Just به زمان حال نزدیک تر است ؛ این عبارات همیشه بین فعل کمکی و   past participle  می ایند

I have already eaten lunch

من قبلا ناهار خورده ام

در این عبارت I فاعل جمله ، have eaten فعل زمان گذشته کامل و already قید جمله میباشد

She has just left

او به تازگی رفته است

در این عبارت She فاعل جمله ، has left فعل زمان گذشته کامل و just قید جمله میباشد

عبارت بعدی before هست ما از before میتوانیم در جملات مثبت ، منفی و سوالی استفاده کنیم و همیشه در آخر جمله می آید و به معنی قبلا هست

I have been to shiraz to 3 times before

من قبلا 3 بار در شیراز بوده ام

I فاعل جمله ، have been فعل زمان گذشته کامل و before قید جمله میباشد.

در مقالات بعدي به حل نمونه سوال هاي مرتبط با اين زمان از ازمون هاي MSRT و EPT خواهيم پرداخت.

جزوه كامل زمان حال كامل يا Present perfect ويژه قبولي در ازمون هاي ايلتس، تافل، MSRT و EPT

تيم زبان انگليسي دكتر اباصلتيان اينجاست تا با فراهم اوردن هر چيزي كه شما براي قبولي در ازمون هاي دكترا ، ازمون هاي MSRT و EPT و ازمون هاي ايلتس و تافل نياز داريد به ياري شما برآيد و تضميني براي قبولي شما در ازمون هاي ذكر شده باشد.

 

براي ارتباط و دريافت مشاوره و راهنمايي در خصوص اين ازمون ها با كارشناسان ما در ارتباط باشيد.

۰۹۳۸۷۷۰۸۰۲۵

مدرس اين مجموعه : محدثه مرداني

کوتاه ترین زمان تا کسب نمره دلخواه EPT

قوی ترین مدرسان ازمون های ملی و بین المللی

قبولی تضمینی در ازمون های زبان

ارتباط سریع با گروه دکتر اباصلتیان

ماموریت گروه دکتر اباصلتیان

همکاری با گروه دکتر اباصلتیان

مقاله مقابل را مطالعه نمایید :  Article Number Seven Nine Techniques of Personal Branding – Dr.Ali Abasaltian

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن مورد نظر