+98 - 9392939108

ارتقاء دانش روز، مهارت های تخصصی و توانمندی های مدیران

از جمله پیشرفت ها و تغییر و تحولات اساسی در عرصه های گوناگون زندگی، اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، پیدایش سازمان های متعدد برای رفع نیازهای افراد جامعه است. پیدایش سازمان ها موجب شد تا انسان به عنصری فعال در زمینه رشد، توسعه و تحول تبدیل شود. تداوم سازمان ها متکی به منابع انسانی است و اظهار نظر درباره سازمان، بدون ملاحظه نیروی انسانی تشکیل دهنده آن، ناقص است. از طرف دیگر، تغییرات سریع محیطی در دنیای متلاطم امروز، انعطاف پذیری سازمان ها را برای تأمین بقایشان امری ضروری ساخته است.

شرط بقای هر سازمانی، آن است که هدف ها، ساختار، روش های کار و الگوهای رفتاری خود را به نحوی هماهنگ با تغییرات، متحول کند و این امر از طریق رشد شایستگی،کارآیی، اثر بخشی و توانمندی هر چه بیش تر کارکنان امکان پذیر است. برای رسیدن به این هدف، باید تحصیلات و دانش حرفه ای، علاقه به پژوهش و تحقیق، ابتکار و نوآوری را به عنوان ملاک هایی از تخصصی شدن کار مدیران به شمار آورد. همه این موارد زیر چتر حرفه ای گری مدیران و توسعه دانش مهارت و توانمندی های تخصصی آن ها صورت خواهد پذیرفت.

لزوم حرفه ای شدن مدیران

برای ساخت یک برند شخصی قدرتمند، مدیران به صورت عام و به خصوص مدیرانی که تعامل گسترده ای با مشتریان و شرکای تجاری دارند، باید متحول شوند، تغییر کنند و پیشرفت نماید. همچنین دانش و اطلاعات، شناخت ها، نگرش ها، مهارت ها و روش های کار آن ها باید تغییر کند و به صورت کاملا هوشمندانه مدیریت شود. لازمه این کار، حرفه ای شدن تمام مدیران است.

دانش و مهارت های حرفه ای مدیران، لازم ترین و ضروری ترین نیاز آن ها است. هر نوع بی توجهی در به دست آوردن این مهارت ها، عدم موجودیت شغلی و حرفه ای او را با اثبات می رساند و خط بطلان روی مهارت او می کشد. بدون هیچ تحقیقی می توان فهمید که مهارت های علمی مدیران کشور کافی نیست. بسیاری از مدیران، با داشتن دانش و سواد علمی بالا و کافی، توان به کار بستن مهارت های حرفه ای خود را ندارند.

سعی گروه اباصلتیان در جهت بهبود و پیشرفت برندسازی شخصی مدیران این است که جنبه دانش و توانمندی های مدیران در بالاترین سطح خود جنبه حرفه ای پیدا کند زیرا در این صورت است که از حیثیت اجتماعی بیش تری برخوردار خواهد شد. شرط ارائه یک برند شخصی قدرتمند برای مدیران آن است که در کار خود به کسب دانش، مهارت و تخصص حرفه ای و یا استفاده از یک مربی و توسعه دهنده پایبند باشند.

پیشنهاداتی در مورد حرفه ای شدن مدیران

آشنایی با کابرد وسایل و رسانه های جدید، فراگیری دانش تخصصی ، به کارگیری روش های نوین و استفاده از تحقیقات عملیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مدیریتی و سازمان

کسب دانش و تجربه های جدیدی که قدرت ابتکار و توانایی های تازه به مدیران می بخشد، نه تنها موجبات ارتقای کارایی و اثر بخشی مدیران را فراهم می آورد، بلکه باعث تغییر شخصیت وایجاد روحیه، انگیزه و تعهد برای ارتقای علمی، شغلی و حرفه ای و در نهایت تاثیر شگرف بر برند شخصی مدیران خواهد شد.

ایجاد شرایطی که موجب رشد حرفه ای مدیران زیر دست و یا کارکنان شود. مدیر باید محیط راحت، پشتیبانی کافی و انواعی از محرک ها و پاداش ها را برای زیردستان فراهم کند تا کارکنان در این فرصت ها سهیم شوند و رشد حرفه ای آنان افزایش یابد.

ما چگونه به شما کمک می کنیم:

مدیران باید به مشکلات، مسائل، نارضایتی ها، سختی ها و چالش ها باید به نحوی نگاه کنند که دنبال سهم خود در این مسائل باشند. حتما عواملی وجود داشته و وجود خواهد داشت که خارج از کنترل مدیران موجب بروز این مشکلات شده است (هرچند که گاها میوه تصمیم دیروز ما هستند) اما به هرحال امروزه و در این نقطه از تاریخ و جغرافیا عوامل، ویژگی، رفتار و تصمیم هایی در مدیران وجود دارد که با بررسی دقیق تر و فکر کردن از منظر دانش به روز علم مدیریت و مهارت های حرفه ای مدیران نه تنها به بهبود اوضاع کمک می کند بلکه باعث می شود برند شخصی قدرتمندی از خودتان ارائه کنید.

به نظر ما مدیریت به عنوان یک حرفه، مستلزم اختیار و استقلال عمل است که با افزایش تحصیلات و تجارب مدیریتی و نیز با استفاده هر چه بیش تر از فناوری پیشرفته، عمیق تر نیز می شود. این گرایش، یعنی حرفه ای گرایی، موجب می شود تا مدیران بیش تر به طرف هنجارهای حرفه ای، کنترل حرفه ای، و در رأس آن ها اختیار و استقلال حرفه ای تمایل پیدا کنند. زیرا مجهز شدن مدیران به دانش و تخصص به روز، مهم ترین و اساسی ترین راه تضمین کار بهتر و بیش تر نظام مدیریتی کشور و ساخت برند شخصی قدرتمند مدیران خواهد بود.

برای ساخت یک برند شخصی قدرتمند مدیران باید در قالب حرفه ای خود ظاهر شود. برای تحقق هر چه بیش تر این امر لازم است از طریق آموزش، مشاوره، پژوهش، مطالعات و تجربیات مستمری که در آینده خواهد داشت، صلاحیت ها و توانایی هایی را کسب کند تا بتواند به نحو شایسته ای، به ایفای نقش پر مسؤلیت ودر عین حال تخصصی مدیریت بپردازد.

برای طراحی، توسعه و پیاده سازی تک تک لغاتی که در چند پاراگراف قبل به آن ها اشاره شد، برای برداشتن گام هایی بلند روی ما حساب کنید. مصداق هرکدام از این مولفه ها در هرسازمان، سطح و تخصص مدیران متفاوت است. در جلسات برندسازی شخصی و همکاری در این خصوص بیشتر صحبت می کنیم.

برای استفاده از خدمات، فرم مربوطه در صفحه تماس با ما را تکمیل و برای گروه ارسال کنید.

برای اطلاعات کاملتر از خدمات برندسازی شخصی اینجا کلیک کنید