+98 - 9392939108

به پلتفرم پرسنال برندینگ دکتر اباصلتیان خوش آمدید

بر کسی پوشیده نیست که من عاشق ساخت برندهای شخصی هستم. البته در این زمینه تحقیق، تدریس و سخنرانی انجام می‌دهم. این اشتیاق من است.

در دهه ی گذشته به طیف بسیار متنوعی از متخصصان و صاحبان کسب و کار در بخش دولتی و خصوصی برای تدوین پروژه‌های برندسازی مبتنی بر دیتاساینس و افزایش درآمدشان کمک کردیم.

ببینید، بشنوید، بخوانید

مرجع دیتای منحصر به فرد و به روز

76000000+ دیتا

41000+ دسته

پکیج های پرسنال برندینگ مبتنی بر دیتا ساینس

پکیج درو کردن و تطبیق داده

 • تولید و جمع آوری داده از منابع مختلف
 • استفاده و آنالیز بلادرنگ داده ها
 • تولید و تحلیل داده به عنوان خدمت
 • تمرکز بر تمایز برند شخصی و ارائه یک خدمت با خروجی تضمین شده

پکیج کاربران، تامین کنندگان و تسهیل کنندگان داده

 • فراهم کردن زیرساخت داده ای، تحلیل داده و مشاوره در حوزه داده به برندهای شخصی
 • بهبود استراتژی و طراحی خدمات بهتر با استفاده از داده ها
 • تمرکز بر تولید یا تامین داده
 • به روز کردن و بهره برداری از راهکارهای هوش تجاری
 • تولید داده توسط واحدهای سازمانی و کمک به برندهای شخصی درباره استفاده از داده ها

پکیج نوآوری سیستم و فراهم کننده داده

 • استفاده از داده ها برای یکپارچه سازی چندین نوع محصول
 • کنترل و سنجش تعداد سیستم های یکپارچه شده و حجم تنوع داده های مبادله شده میان سیستم ها
 • طراحی دپارتمان جمع آوری، تجمیع، خزش و گمنام سازی داده ها

پکیج نوآوری خدمات و زنجیره ارزش

 • استفاده از داده های مربوط به فروش و یا استفاده از خدمات اصلی به منظور ایجاد یک خدمت ثانویه یا خدمات تکمیلی توسط برندهای شخصی
 • طراحی داده محور خدمات
 • تمرکز بر بهره وری و کمک غیرمستقیم داده ها به کاهش هزینه
 • یکپارچه سازی جریان های داده ای با هدف بهینه سازی نتایج عملیاتی
 • استانداردسازی پروتکل های کیفیت داده و تبادل داده

پکیج نوآوری سیستم و فراهم کننده داده

 • استفاده از داده ها برای یکپارچه سازی چندین نوع محصول
 • کنترل و سنجش تعداد سیستم های یکپارچه شده و حجم تنوع داده های مبادله شده میان سیستم ها
 • طراحی دپارتمان جمع آوری، تجمیع، خزش و گمنام سازی داده ها

پکیج فراهم کننده و کارگزارهای داده

 • جمع اوری و ترکیب داده ها از چندین منبع
 • تحلیل داده های جمع آوری شده برای خلق ارزش افزوده مشخص
 • فروش بینش بدست آمده از تحلیل داده ها
 • طراحی تیم داده کاوی، یکپارچه سازی و پاک سازی داده