+98 - 9392939108

پست الکترونیک

گروه ما متعهد به حفظ محرمانه بودن آدرس پست الکترونیکی شما است. ما به هیچ عنوان فهرست مشترکین خود را به اشخاص ثالث نفروخته یا اجاره نخواهیم داد و اطلاعات شخصی شما را به هر فرد ثالث، سازمان دولتی و یا شرکت ارائه نمی کنیم، مگر اینکه مجبور به انجام این کار توسط قانون شویم که البته احتمال آن نیز تقریبا قابل چشم پوشی است. ما از آدرس ایمیل تنها برای ارائه اطلاعات به موقع در مورد گروه اباصلتیان استفاده خواهیم کرد. گروه اباصلتیان ، اطلاعات ارسالی توسط شما را بیشتر از الزامات قانونی بر مبنای اصول اخلاقی و اعتماد شما به طور ویژه ایحفاظت میکند.

در تمامی ایمیل های ارسال شده توسط گروه ما مشخص خواهد بود که ایمیل از جانب چه کسی ارسال شده است. همچنین در این ایمیل اطلاعات شفافی را در مورد نحوه تماس با فرستنده، ارائه خواهد شد. علاوه بر این، تمام پیام های ایمیل نیز حاوی اطلاعات مختصر در مورد نحوه حذف از فهرست پستی ما و عدم دریافت پیام های بیشتر در آینده می باشند.

کاربرانی که دیگر مایل به دریافت خبرنامه و یا اطلاع رسانی یا .. نمی باشند، می توانند دریافت این پیام ها را با کلیک کردن بر روی لینک “لغو عضویت” در ایمیل لغو کرده، و یا یک پست الکترونیکی را برای آدرس info@abasaltian.com مبنی بر لغو عضویت ارسال نمایند.

برای استفاده از خدمات این گروه یا درخواست همکاری، اگر شما از طریق ایمیل با ما ارتباط برقرار کنید، بدون تردید محتوای پیام های ایمیل همراه با آدرس ایمیل و پاسخ های ما، کاملا محرمانه نگهداری خواهند شد. علاوه بر آدرس پست الکترونیک، ما حمایت های مشابهی را در خصوص محرمانه ماندن پیام ها،  برای سایر روش های ارتباطی (اینترنت، فرم تماس با ما، ارتباط از طریق رسانه های اجتماعی یا تلفن) به کار خواهیم برد.

ایمیل به عنوان یک رسانه ایمن ارتباطی، شناخته نمی شود. البته استفاده از پست الکترونیک برای ارتباط های اول شما با این گروه بسیار بهترین روش خواهد بود اما به دلیل امنیت نه چندان بالای ایمیل، ما خواستار ارسال اطلاعات خصوصی سازمان و یا ارائه خدمات از طریق ایمیل نبوده و در این خصوص شیوه های دیگری استفاده خواهد شد. البته با این حال، انجام این کار نیز از نظر ما مجاز است، اما مسئولیت این کار بر عهده شما خواهد بود.