+98 - 9392939108

رازداری و امنیت اطلاعات

گروه ما اهمیت و ضرورت رازداری و امنیت اطلاعات سازمان شما را درک می کند و بلافاصله در هر قراردادی که با مشتریان خود می بندیم برای عدم افشای اسرار توافق میکنیم. اين امر، سازمان شما را مطمئن می‌سازد که اطلاعات سازمان شما  به شخص ثالثی داده نخواهد شد و این داده ها نزد گروه ما کاملا محرمانه باقی می ماند.

خط مشی امنیت اطلاعات در این گروه به شرح زیر است:

این خط مشی، گروه ما را متعهد به حفاظت از اطلاعات مشتری در مراحل جمع آوری و استفاده از اطلاعات می کند. ما در خصوص موارد زیر به شما تعهد می دهیم:

 • تضمین اینکه اطلاعات به صورتی منصفانه و مطابق با قانون جمع آوری و بهره‌برداری خواهد شد.
 • پردازش اطلاعات مشتری فقط به منظور نیازهای عملیاتی ما یا اجرای تعهدات قرارداد و قانونی خواهد بود.
 • حقوق موضوعه اطلاعات به طور مناسب اعمال می شود.
 • انجام اقدامات امنیتی کافی برای محافظت از اطلاعات سازمان صورت خواهد پذیرفت.
 • اطمینان داشته باشید تمامی متخصصان این گروه، از روش‌های استاندارد حفاظت اطلاعات آگاه و توجیه هستند.
 • اطمینان داشته باشید تفحص در مورد حفاظت از اطلاعات چه داخل و چه بیرون سازمان به طور موثر و به سرعت رسیدگی می شود.
 • در گروه ما روش ها و دستورالعمل های حفاظت از اطلاعات به طور منظم  و با وسواس بررسی می‌شود.

اصول امنیت اطلاعات ما:

 • اطلاعات سازمان شما باید منصفانه و به صورت قانونی و در چهارچوب قرارداد منعقد شده پردازش خواهد شد.
 • اطلاعات به دست آمده با هدف اجرای تعهد قرارداد ما نسبت به سازمان انجام می‌شود و به هیچ عنوان در غیر این هدف پردازش اطلاعات انجام نخواهد شد.
 • اطلاعات مشتری (پردازش شده یا نشده) بیش از مدت مورد نیاز تا اتمام قرارداد نگهداری نمی شود. به این ترتیب تمام اطلاعات مشتری به صورت خودکار پس از تکمیل پرونده و با اطلاع رسانی به سازمان مربوطه، جهت امنیت اطلاعات حذف خواهد شد و قابل بازیابی نخواهد بود.
 • اقدامات فنی و سازمانی مناسب باید در برابر پردازش غیرمجاز اطلاعات سازمان و در برابر از بین رفتن اتفاقی یا تخریب انجام می پذیرد. بدین منظور اطلاعات مشتری (سازمان) روی سیستم های ویژه و با رمزگذاری محافظت می‌شود. هر فایل با یک رمز منحصر به فرد که تنها در اختيار مدیر پروژه و تحلیل گره خاص پروژه است، حفظ می شود.